לגמרי בעניין


טוב , ככה נראה היום השיעור עם הרב ברנר בירושלים. הפעם דיברנו על נקודת האמת , שהיא עניין מאוד פשוט. לא לשקר לעצמנו. הרב דיבר על הפטרת פרשת זכור, כששאול ושמואל נפגשים ושאול מספר לשמואל בהתלהבות איך הוא מילא את מצוות השם וחיסל את עמלק. "רגע אחד" עוצר אותו שמואל "מה זה כל קולות הצאן … המשך לגמרי בעניין