קבורים בליבנו


אנחנו בדרך כלל לא מתעסקים באקטואליה וגם הפעם לא. בסופו של דבר הרוחניות היא יוצרת את המציאות ולא ההפך. אני אתן לכם דוגמא, היו כל בלאגנים השבוע, אתם יודעים אם שמעתם חדשות. זה בדרך כלל לא ככה, כל המטוסים מתפוצצים והערבים משתוללים החל מי"ז בתמוז, ככה עובד השעון הביולוגי של היקום. מה פתאום הקדימו בשבועיים? … המשך קבורים בליבנו