מותו של הג'דאי


הרבה דברים גדולים התרחשו בשנה הטובה ההיא, שנת 1977. אני, לדוגמא, התחלתי לקרוא. עוד כל מיני דברים אחרים התרחשו ובינהם גם תחילתה של סאגה רוחנית מדהימה בשם "מלחמת הכוכבים". בואו נגיד את זה ככה, מבחינת הפצת האמונה בעולם, אני לא חושב שיש הרבה תופעות שישוו לה. אבל אני רואה שקצת קפצנו. זוכרים שקיבלתי את ההודעה … המשך מותו של הג'דאי