ינעל אבוק report


הבטחתי לעצמי ולקיום , להדיר את הבלוג מנושא המיזרוחניקים לתקופה משמעותית. לא לצורך זה התכנסנו כאן. האש הגדולה שהוצתה לפני מאתיים שנה ביערות הקרים של אוקראינה , מתפשטת בשדות עשירים ודשנים הרבה יותר מאשר המדשאות של בר אילן ,או מסלולי החצץ של הגוש . חובתינו להיות במקום בו הנדרשים , לסלול את דרכם של העזים … המשך ינעל אבוק report