בימים ההם


קוראים וקוראות , חנוכה שמח. אני בעצמי לא יודע אם אני אמור לשבות עכשיו. אז אמרתי לעצמי, אני אכתוב ואני מקווה שדברים יתבררו , עד שאני אצטרך לכתוב שוב. נתחיל בפרשת השבוע, ויהי מקץ שנתיים ימים. צריך לשאול, בשביל מה כותבת התורה את המילה "ימים"? לא יודעים ששנתיים מורכבות מימים? יודעים. אז התשובה היא כזו. … המשך בימים ההם