בסדר עם כולם


אתם בטח שמעתם את הסיפור על הרבי מלובביץ' בסוכות. אבא של הרבי מלובביץ', היה ישן בסוכה והחותן של הרבי מלובביץ', האדמו"ר הריי"צ , לא היה ישן בסוכה. אז לרבי מלובביץ' הייתה בעיה, מה יעשה? הוא לא רוצה לחלוק על אבא שלו הצדיק ומצד שני לא רוצה ללכת נגד מנהגו של החותן שלו שהיה הרבי של … המשך בסדר עם כולם