בין יוסף הצדיק לצדיק הדור – חלק א'


יש אנשים שאסור לתת להם כוח בידיים. נגיד אני , מהרגע שהודיעו לי שאני אחראי על גביית הכסף באוטובוס ליוסף הצדיק, מיד הפכתי לדיקטטור קטן. "אף אחד לא עולה בלי לשלם," הודעתי. סתם , לא אמרתי את זה , פשוט חסמתי את הדלת וקבעתי עובדות בשטח. אחר כך התקשר אלי המארגן האמיתי , לפני שהלך … המשך בין יוסף הצדיק לצדיק הדור – חלק א'