מדרגות


הרבה פעמים אנחנו משכנעים את עצמנו לחפש את האלטרנטיבי והביזארי. קודם כל בגלל שזה טוב לאגו, לא לדשדש יחד עם העדר וחוץ מזה, באמת שהרבה דברים חשובים ואמיתיים נולדים מחוץ לממסד ולא משנה עם זה ממסד פוליטי או תרבותי או חברתי. מצד שני, יכול לקרות שדווקא דברים טרוויליים, מוכרים ונדושים יכולים לעורר אותנו, או לתת … המשך מדרגות

עולם התוהו


היום לראשונה בחיי אמרתי למישהו שאני חוזר בתשובה. כאילו מה יכולתי להגיד לו? שאני מחופש? אבל זה היה קשה , כי אני שונא את הביטוי חוזר בתשובה ושונא את תנועת החזרה בתשובה ואני אגיד יותר מזה , אני לא חוזר בתשובה . נקודה. בסדר, מצבי התיאולוגי הינו מורכב , אבל בהחלט לא בעייתי ואני כבר … המשך עולם התוהו