לגמרי בעניין


טוב , ככה נראה היום השיעור עם הרב ברנר בירושלים. הפעם דיברנו על נקודת האמת , שהיא עניין מאוד פשוט. לא לשקר לעצמנו. הרב דיבר על הפטרת פרשת זכור, כששאול ושמואל נפגשים ושאול מספר לשמואל בהתלהבות איך הוא מילא את מצוות השם וחיסל את עמלק. "רגע אחד" עוצר אותו שמואל "מה זה כל קולות הצאן … המשך לגמרי בעניין

עקיצה מהצדיק


סיפר הרב ברנר שליט"א בזמנו הייתי לומד יחד עם התלמיד הגדול של הבבא סאלי . היינו לומדים את כל העיניינים של הבבא סאלי. מה עושים עם המים האלו ואת כל השמות וכל הברכות , אבל אני לא למדתי את זה כדי להיות בבא , למדתי את זה בגלל תאוות ממון. שילמו לי כסף כדי להשתתף … המשך עקיצה מהצדיק

בהזדמנות בתל אביב


אתמול בלילה התקשרו ממרכז "שיר חדש" וסיפרו שהרב עופר ארז , מגיע אליהם להרצות ביום ראשון וביקשו שאני אספר לאנשים. ביקשו ואני שמח להענות לבקשה . כבר שנה וחצי אני מכיר את כבוד הרב ואני עדיין מתקשה להאמין בקיומו. לכאורה הוא גרסה ברסלבית של החלום האמריקאי. כמו כולם הוא הלך לתיכון , כמו כולם הוא … המשך בהזדמנות בתל אביב