הוא משלנו


שבוע טוב מצביעים ומצביעות. איך לא סמכתי על רבינו הקדוש? אני לא מאמין. איך רצתי לעסקני העדה החרדית ביום רביעי שעבר והתחננתי שיוציאו גילוי דעת נגד התוכנית של אמנון לוי. הם לא רצו, הם אמרו לי "אף אחד לא יאמין לו." ידעתי שהם טועים, שהרעיונות שיש להם לגבי התודעה הישראלית החילונית, מדומיינים לגמרי. את זה … המשך הוא משלנו