מבזק תיאולוגי קצר


דת חדשה קמה באזור הזה של המזרח התיכון בשנים האחרונות. הדת שאני מדבר עליה , היא דת הקרליבך. מביני עניין יטענו בצדק, כי הקרליבכים כבר מסתובבים בשטח הרבה זמן, אבל לדעתי לפחות, רק לאחרונה הם באמת התחילו לההתפשט באופן מטריד. רבי שלומקה קרליבך , בעצמו , נשמתו עדן היה בהחלט דמות ראויה לציון, במיוחד בזכות … המשך מבזק תיאולוגי קצר