בממלכת פוצ'י ומוצ'י


הנושא שלנו היום הוא הדרת נשים, אבל לפני זה ראוי לציין שהיום נפתחות חגיגות ההילולה לרבי נתן מברסלב, זכרונו וגם זכרונותיו מגינים עלינו לעולם ועד. חוג הברסלביות הרמת גני מתכנס ברגעים אלו לארוחת מצווה , שהיא הראשונה בסדרה של ארוחות כאלו בארץ ובעולם המציינות את החג החסידי הראשי של חסידות ברסלב. האירוטע המרכזי יערך מחרתיים, … המשך בממלכת פוצ'י ומוצ'י