ואף על פי כן נוע תנוע


היי חברים, אנחנו כאן במתכונת מצונזרת, כיוון שסוכני העדה החרדית, הצליחו בתוכניתם להשפיע על התכנים, המופיעים בבלוג. אחרי דיון מעיטק ומתיש במערכת, הוחלט להכנע לדרישות שהועלו, מצד נציגי הריאקציה, ולהכפיף את עצמינו לסטנדרטים הריאקציונרים. אלא שאין בכוונתנו להכנע בלא הסתייגות ושלנו תהיה בדומה לזו של גליליאו גליליי זיע"א, שאמר אחרי שנכנע לאינקוויזיציה "אף על פי … המשך ואף על פי כן נוע תנוע