צלם בהיכל


טוב, ליל הושענה רבה ואני מקווה להצליח לכתוב קצת על עניין הצללים, וזה מחזיר אותנו למנהג הצל הידוע, כפי שהוא מתואר בויקיפדיה. מנהג הצל או מנהג הצללים הינו טקס עתיק ושנוי במחלוקת המבוצע בליל הושענא רבה. מי שמבצע טקס זה יוצא אחר חצות הלילה אל מקום כלשהו המואר על ידי אור הירח בלבד ושם המבצע … המשך צלם בהיכל