על כנפי הבמבה רכובים


ראשית חוכמה – יראת השם. אנחנו שמחים לאחל מזל טוב, לידידנו האהוב, רן ובר, לרגל יום הולדתו הארבעים. אשרינו שזכינו להנות מזיו פניך מדי פעם. עלה והצלח בעבודתך החשובה, ועל שכמותך אמר רבינו "אני יודע שאתם אנשים כשרים כולכם." ו"האש שלי וכו'". עניין שני, בידוע שאדון כבוד נשיא ארצות הברית מגיע הנה ולכן אנו מנצלים … המשך על כנפי הבמבה רכובים