השועל והכרם


הפעם נדבר, על נושא רציני. מתנצל מראש. אני אתחיל בסיפור הדבילי הבא. היה אחד, הרב פרומן. רב בתקוע, שאני לא יודע עליו יותר מדי ולא מתכוון לחוות עליו את דעתי , כיוון שאין לי דעה בעניינו. בכל אופן, היה כזה רב והוא מת. לשבעה שלו, הגיע רב אחר, הרב שי פירון והוא, כלומר הרב פירון … המשך השועל והכרם