תרנגול מורעל


אור וברכות, קוראים וקוראות. אני עוד חי. אכן, התנקשו בחיי ואני אערב בכך את המשטרה, אבל אני כבר במצב מספיק טוב לחזור ולכתוב. רק יש לזכור, האשמה אינה מוטלת רק על הביריון המזוהם עצמו, אלא גם על הסובבים אותו, גם על הרבנים וגם על המנהיגים. כולם אשמים, כולם רעים. לענינינו, אתם שמעתם פעם על מעשיית … המשך תרנגול מורעל