הגומל לחייבים טובות


כותב כמו מתוך הזיה. אמרתי כבר שאלוהים אוהב אותי. היום קיבלתי לעניין עוד הוכחה מובהקת. לא סיפרתי לכם מה היה לי בטיסה חזרה מאומן בראש השנה. מי שישב לידי שקל מאתיים קילו לפחות, ובגלל הנדסת האנוש המפוקפקת של מחלקת המסכנים במטוסים האוקראינים, ביליתי את הטיסה כשהמרפק שלו נעוץ בערך במרכז הפרצוף שלי. לשכני זה, שאני … המשך הגומל לחייבים טובות