שומר פתנים


אחד מהדברים שאני הכי שונא לעשות, זה להתפלל. זה לא שאני שונא להתפלל בבית הכנסת, שחרית, מנחה וערבית. זה דווקא קורה מדי פעם וזה סבבה. אני צריך לספר לכם על טכניקת תפילה חדשה שלמדתי מהרב שמוליק בלוי, הנכד של, שגם הוא משתתף לעיתים איתנו בשיעורי ברסלב בבית כנסת באר שבע. התפילות שאני שונא, אלו התפילות … המשך שומר פתנים