עולם התוהו


היום לראשונה בחיי אמרתי למישהו שאני חוזר בתשובה. כאילו מה יכולתי להגיד לו? שאני מחופש? אבל זה היה קשה , כי אני שונא את הביטוי חוזר בתשובה ושונא את תנועת החזרה בתשובה ואני אגיד יותר מזה , אני לא חוזר בתשובה . נקודה. בסדר, מצבי התיאולוגי הינו מורכב , אבל בהחלט לא בעייתי ואני כבר … המשך עולם התוהו